BAROLO & A BRAVE PRODUCTION

..........................................................................................................................................................................................................................................


"THE NATURE AND IT'S EMBOIDED CULTURE"

DAGKIRURGIN - Gestaltningsuppdrag på dagkirurgin, Gävle Sjukhus

 

2013 fick Barolo/Mårtensson uppdraget av Gävle Landsting att gestalta personalens matsal, konferensrum och korridor, samt de väntrum för patienterna där de inväntade operation. Vi skulle jobba med framförallt fönsterpartier. Här är tre av verken på plats.

 

DAGKIRURGIN - Public art at the day surgery departement; Gävle Hospital

Gävle SjukhusIn 2013 Barolo/Mårtensson received an artistic assignment by the  Gävle County to create several artistic pieaces for the windows at the Gävle Hospital.