Fru Embla som Barolo ritade 2007, är ett mönster som finns som dukar och handdukar kompletterar Herrr Ask. Ett par som är starka som solitärer men förstärker varandra när de komponeras ihop. De båda vävs i 100% lin i Värmland. Finns representerade på slott och ambassader.


Mrs Embla and Mr Ask patterns you find in tablecloths and towels. In 100% linen made in Värmland in Sweden. The products are frequently used in swedish castle by the royals and in the embassys all over the world.

Gåsöga av Barolo/Mårtensson gjordes i samarbete mellan Klässbols och Iris Hantverk. En modern tolkning av det svenskaste av mönster; gåsögat. Mönstret är 160 cm långt och om handdukar hamnar mönstret slumpmässigt. Ingen handduk är den andra lik. Vann Edida Elle Deco Award 2016 för bästa textil.


Gåsöga designed by Barolo/Mårtensson is a modern version of the typical classic swedish pattern gåsöga. A pattern you find all over Sweden in different shapes and variations. Our contribution expand it further.

KLÄSSBOLS LINNEVÄVERI

Samarbetet med Klässbols Linneväveri började 2001 då BAROLO ritade möntret Herr Ask för dem. Det har blivit en omtyckt storsäljare och för några år sedan kompletterades den med Fru Embla. BAROLO/MÅRTENSSON har ritat Gåsöga som är ett samarbetsprojekt mellan Iris Hantverk och Klässbols Linneväveri. Att arbeta med Klässbols Linneväveri är som formgivare en ynnest. Det är något så ovanligt som en konstindustri som nu i femte generationen är ett välmående företag med all produktion förlagd i ursprungsorten Klässbol i Värmland. De är en familj som vet hur man kombinerar affärskunnande, hantverkskunnande och långsiktighet. Något som många företag skulle kunna lära sig av. Som formgivare har man ett stort förtroende och respekt för företaget liksom de har mot formgivarna. Företaget är representerade med textil på Nobelfesten samt i de flesta svenska och norska ambassader runt om i världen.

 

THE WEAVING MILL KLÄSSBOLS LINNEVÄVERI

The cooperation with Klässbols Linneväveri began in 2001 when BAROLO designed the pattern Mr. Ash for them. Mr Ash is a popular bestseller. A few years ago it was accompanied by Mrs. Embla.

BAROLO / MÅRTENSSON have designed Gåsöga which is a collaboration between Iris Crafts and Klässbols Linneväveri. For a designer, working with Klässbols Linneväveri is a favor. The thriving fifth generation company still has the production located in the origin place of Klässbol in Värmland. The owner family knows how to combine business knowledge, craftsmanship and sustainability. As a designer you feel trusted and respected. The company has collaborated with many designer, among others Astrid Sampe. Klässbols is represented with textiles at the Nobel ceremonies as well as in most Swedish and Norwegian embassies around the world.

BAROLO & A BRAVE PRODUCTION

..........................................................................................................................................................................................................................................


Margot fick uppdraget att formge bröllopspresenten till Carl-Philip och Sofia som skulle överlämnas från Värmland där prinsen är hertig. Det skulle ta inspiration av Byamossorna som också skulle bli ett naturreservat och gåva. Duken är texten från sången Ack Vermeland och servetten/handduken är naturmotiv med mossor och gräs från platsen. http://www.klassbols.se/node/520