BAROLO & A BRAVE PRODUCTION

..........................................................................................................................................................................................................................................


IRIS HANTVERK

2005 påbörjade Barolo ett långvarigt samarbete med Iris Hantverk. Initialt som sortimentsamordnare, produktutvecklare och formgivare, men det blev fler projekt än så. I tätt samarbete initierades bland annat en översyn av infomaterial som togs fram med skicklig fotograf och formgivare. Sedan dess finns en ständig kontakt och däremellan uppstår det nya produkter. De senare projekten har varit att ta fram textila produkter som kompletterar Iris Hantverks basutbud av borstar. Textil som Barolo/Mårtensson tillsammans formgivit. Här visas en del av det jag varit med och tagit fram genom åren.

 

2005 Barolo started a long collaboration with Iris Hantverk. Initially as a catalog coordinator, product developer and designer, but eventually the range of projects grew. Since then Barolo has a constant contact with the company and new products are developed continously. The latter project has been about developing textile products that are complements to the basic brush collection of Iris Handicraft. Barolo/Mårtensson has designed these textile products together.

2006 initierade jag och var ansvarig för att ta fram nytt visuellt material och l för att stärka Iris varumärke och var en del av den genomgripande upplyftning Iris Hantverk genomgick. Vi lät fotografen Carl Bengtsson på sitt karaktäristiska vis fotografera Iris klassiska borstar på samma sätt som han brukar fotografera mode. Det blev bilder som uppskattades mycket. Dessa tillsammans med illustrationer och ny grafisk design av Johan Resele, blev Iris nya folder och katalog.

 

2006, we re-printed material and let the photographer Carl Bengtsson in his characteristic manner photograph Iris classic brush in the same way as he used to shoot fashion. There were pictures that were much appreciated. These, along with illustrations and new graphic design by Johan Resele became Iris new folder and directory.


Ibland handlar det om att förnya befintlig design. Som med den här badkarsborsten där skaftet från tidigt 1900-tal kändes opraktiskt och passade inte in bland de andra borstarna. Den fick ett nytt skaft som gjorde att det blev en modernare och mer användarvänlig borste för frer områden.

 

Sometimes it's about changing details in the existing assortment. This example shows a bathtub brush with new handle replacing the old and have got  a modern design and a better usability.


BROOM. Ett av önskemålen var att ta fram en sopborste som kunde packas på en europall. Eftersom en golvborste helst bör vara ca 140 cm hög löste vi det genom att låta gjuta den del som håller borsten till att bli längre för att träskaftet inte skulle överstiga 120 cm. Delarna är utbytbara.

 

One of the tasks was to develop a broom that could be packed on a Euro pallet. A broom should preferably be about 140 cm high. To be able to pack it on the pallet we designed the broom split in two parts. The part that holds the bristles was designed longer and the wooden shaft shorter not exceeding 120 cm. The parts are interchangeable.


Vi gjorde många projekt där vi involverade andra och ett av dem var att ta fram ilustrationer som applicerades på olika produkter, som på dessa disktrasor. Illustrationer av den grafiska formgivaren Hans Samuelsson.

 

We made many projects involving other designers. One of them was to  create a number of illustrations we applicated on several products and contexts, like on these disch cloths. Illustrations by the graphic designer Hans Samuelsson.

Iris Hantverk ville göra en kollektion med keramik och startade ett samarbete med Torekov Keramik. Tillsammans med dem lät Iris Hantverk tillverka muggar, fat, tallrikar i stengods, design av Barolo.


Iris Hantverk initiated to a collection of pottery and we started a collaboration with Torekov Ceramics. It resulted in cups, saucers, plates in stoneware , design by Barolo.