KINSHIP PROJECT

BAROLO & A BRAVE PRODUCTION

..........................................................................................................................................................................................................................................


THE KINSHIP PROJECT

Ett experimentiellt projekt med fem medverkande designers,

Hur starkt knutna är vi till vårt eget formspråk? Vågar vi släppa för att släppa in någon annan? Vågar vi ge bort för att se genom andras ögon? Genom en kollaborativ metod och inspiration från antropologiska kinship-system genomför ett antal formgivare ett projekt som börjar individuellt men som i minst två led infiltreras av varandras formelement och där det egna lånas ut i en given schematisk ordning. För varje generation ärvs delar, fragment och uttryck från föregående generation. Vad händer med formerna och resultat, vad händer inom oss, vad kan vi lära oss? Skapar det mångfald, utveckling eller likriktning?


Projektet har initierats av Margot Barolo, stöds och finansieras av Beckmans Designhögskola som ett led i deras satsning på konstnärlig ämnesutveckling. Projektet undersöker metoder och designproduktion och är också ett delprojekt i Barolos ämne "Design som medel".


MEDVERKANDE DESIGNERS: Andreas Nobel, Mia Cullin, Erik Björk, Fredrik Paulsen, Margot Barolo

SAMTALSLEDARE OCH SKRIBENT: Salka Hallström Bornhold

FOTOGRAF: Karin Björkquist

GRAFISK DESIGN: Samira Baoubana

SAMARBETSPARTER: Mitab Möbler AB, Tärnsjö Garveri, Kummelholmen Konsthall

THE KINSHIP PROJECT

An experimental project with five participant designers.

How deeply connected are we towards our language of form? Do we dare to let anyone else get close and lose something? Do we dare to give away to see through their eyes? Through a collaborative method and inspiration from antropologiacal kinship system, five designers conduct a project who starts individually but in at least two parts become infiltrated of form elements from each other. All in a given schematic order. For each generation fragments, expression, parts is inherited from the generation above. How does it affect the result and its forms, what happens inside us, what is the outcome? Does it create diversity, development or rectifying?


The project is owned and initiated by Margot Barolo. Supported and funded by Beckmans College of Design. The project examines methods and design production and is a sub project to the project "Design as a mean".


DESIGNERS: Andreas Nobel, Mia Cullin, Erik Björk, Fredrik Paulsen, Margot Barolo

WRITER AND MODERATOR: Salka Hallström Bornhold

PHOTOGRAPHER: Karin Björkquist

GRAPHIC DESIGNER: Samira Baoubana

PARTENERS: Mitab, Tärnsjö Garveri, Kummelholmen Konsthall